Какво представлява индивидуалното консултиране?

Какво представлява индивидуалното консултиране? Previous item Тенденцията: „Нещо не ни... Next item Попаднали сме в омагьосан кръг

Често сме изправени пред дилемата кой вариант е подходящ за нас, когато искаме да разрешим даден свой житейски въпрос. Животът е устроен така, че успява да ни сблъска с редица предизвикателства. Някои от тях са толкова силни, че могат да причинят усещане за тревожност в нас и да попречат на нормалното протичане на ежедневието ни.

В такива моменти е добре да се потърси помощ, ако искаме да разрешим този казус. Тук идва възможността за среща с психолог. Изборът вече е дали това да се случи в група, по предварително зададена тема, в която интеракцията с другите би ни помогнала по различен начин или бихме заложили на индивидуална среща с компетентното лице.

В кои случаи бихме предпочели индивидуалната консултация?
  • Когато нашият проблем е твърде личен и на този етап не сме склонни да го коментираме пред други хора и искаме да сме сигурни в конфиденциалността;
  • В случаите, когато заявката ни е специфична и е необходимо да бъде разгледана по-задълбочено с психолога;
  • Когато усещаме неблагополучие в нашия живот, но не успяваме да идентифицираме сами кое го провокира.
За кого са подходящи индивидуалните консултации?

Този тип консултиране е подходящо както за мъже, така и за жени, а също и за родители и техните деца. Добрата новина е, че няма възрастово ограничение. Много хора изпитват притеснение и смятат, че с настъпването на зрелостта човек трябва да се справя сам с всички несгоди и предизвикателства. Както вече споменах по-горе, има моменти в нашия живот, които са с твърде силен интензитет и предизвикват силни емоции в нас, с които не успяваме да се справим. Важно е да знаете, че голяма част от предизвикателствата, пред които сме изправени, могат да бъдат разрешени с помощта на компетентно лице.

Какво представлява една сесия?

Всяка консултация е  различна и по свой начин уникална. При първоначална сесия например, вниманието на психолога е насочено към запознаване със самия клиент и неговата заявка. В началото на работата важен аспект и ключов елемент за успешната бъдеща работа е изграждането на доверие между двете страни.

Ако вече е минал етапът на запознаване и изграждане на доверие, се работи насочено към конкретната заявка на клиента. Заедно разглеждаме какво се случва, какво провокира дадено състояние и какво може да се подобри.

Какво е времетраенето на една сесия?

Стандартно една сесия с психолог трае между 50 и 60 минути. Защо времето е толкова? Практиката показва, че по-малко време би било недостатъчно, за да се разгърне добре въпросът, който е поставен от клиента. Повече време от това по-скоро би намалило ефекта от сесията. Нашата памет е устроена така, че от даден разговор успяваме да запомним 2 до 3 важни неща, а останалата информация бива забравена.

В една сесия е добре да се работи с една заявка и да се даде време и възможност на клиента да осмисли, да изпробва и пречупи през призмата на бъдещи житейски ситуации това, което е коментирано с психолога. Затова е по-успешно и се препоръчва да се осъществяват регулярни сесии със стандартно времетраене, отколкото една продължителна (двойна) сесия.

Колко често е необходимо да посещавам психолог?

Честотата на индивидуалните консултации е специфична и зависи до голяма степен както от поставения проблем/проблеми, така и от предпочитаното темпо на самия клиент. Някои хора се нуждаят от по-регулярна подкрепа, докато намерят отговорите за своите притеснения. За други хора и конкретни казуси е възможно да се постигне желан от тях ефект и в рамките на няколко сесии.

В тази статия синтезирахме информация по най-често задаваните въпроси от клиенти относно индивидуалните консултации. Все още ли се колебаете, дали този вариант е подходящ за Вас? Ако е така, пишете ни.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial