Психотерапия Previous item Терапевтична група за... Next item Тиймбилдинг и тренинг групи

Какво е психотерапия?

Какво е психотерапия? Семантиката на думата идва от “психе” – от гръцки означава душа, а “терапия” – лекуване. Най-общо казано, разбираме психотерапията като процес, в който възстановяваме здравето на страдащата душа.

“Мога ли да си помогна сам?”

Психотерапията според К. Г. Юнг е 5 степенен процес

И този процес може да даде много, наистина много, само ако се изпълняват всички стъпки, без да се пропуска някоя от тях. В противен случай – терапията няма.

  1. Разбиране и признаване на съществуващия проблем;
  2. Признаване на нуждата от помощ;
  3. Търсене на помощ;
  4. Терапевтът насърчава пациента към себефокус и стремежът е да достигане до катарзис;
  5. Обучение;

Рамка на психотерапията

Има определен формат, който е важна част от психотерапевтичната рамка – напр. спазване на предварително определените ден и час за сесията; изпълнение на поставените задачи от терапевта, водене на дневник и др.

Работата на терапевта в процеса

В ежедневната си практика терапевтът има възможност да използва различни похвати, за да осигури подходяща среда за работа с психичния апарат на пациента, така че той да успее да „види“ онова, което е скрито от самия него.

Защо човек трябва да ходи на психотерапия?

Някои хора живеят с нереалистични убеждения спрямо себе си. Зад поведението, което се демонстрира, често стои нещо по-дълбоко. В случаите, в които се замисляме за нашите постъпки е добре да знаем, че в живота се водим от нашите несъзнателни мотивации.

Излиза, че не е много сигурно доколко успяваме да си обясним дадено наше поведение. А ако си го обясняваме, то може да не е реалистично – например да се поддържа несъответен на личността имидж, или пък твърде дълго време да се живее в заблуда доколко се познава човек.

Какво означава това психотерапията?

Означава, че човек няма способността сам да осъзнае кои са точно тези несъзнателни мотивации, защото те са несъзнавани. И ако ролята на психотерапевта е да помогне на човека чрез различни техники, методи и похвати, да ги изведе до съзнанието – то ролята на пациента е да бъде активен участник в собствения си процес. Едва тогава той може да стигне до тях, да ги осъзнае, приеме и да продължи напред.

Кога е подходящото време за психотерапия?

Няма еднозначен отговор на въпроса кога човек трябва да посещава психотерапевт, от гледна точка на възрастта.

Когато обаче сме били честни със себе си и сме си признали, че има нещо което ни тревожи, едва тогава може да направим нещо повече. Много повече.

Може да не знаем откъде точно идват притесненията, но има начин да разберем. Без ясно заявяване обаче, че проблемът съществува, няма как да се премине в режим на работа с психиката.

И така…хората са различни и имат различни нужди по различно време

Осъзнаването е индивидуален процес, до който се стига по различно време. Вероятно е обаче и обратното – никога да не се стигне до него. Влияние оказват някои фактори като минал опит, способността за себефокус, стремеж към себеопознаване, себеразбиране.

Човек има нужда да посещава психотерапевтичния кабинет когато усети, че нещо с него не е наред.

Когато е налице мотивация за откриване на нещо повече за себе си (от себе си), нагласа за промяна на съществуващи стари модели, това е чудесен момент за начало на личен терапевтичен процес.

За да се свържете с нас, ползвайте нашите контакти!

Следете публикациите ни и на страницата във FB.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial